Inschrijven Junior

Lees eerst onze regels door, voordat je je inschrijft!

Hieronder kun je je inschrijven voor tennislessen:

Wanneer je gespreid wilt betalen machtig je TSE tot wederopzegging om het verschuldigde lesgeld in 3 termijnen (40% eind maart, 30% eind april en 30% eind mei in de zomer en 40% eind september, 30% eind oktober en 30% eind november in de winter) af te schrijven van je bank- of girorekeningnummer. Voor de AVG voorwaarden verwijzen we naar ons lesregelement.

Indien men les neemt in de zomer / winter buiten (outdoor) dient men lid te zijn van LTV de Ridderweide.

Beginnerslessen starten vanaf 5 september.

Inschrijven Junior

 

Verificatie